Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4816595

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ (2)

Η Διέλιξις προσεγγίζει τη «δόμηση» υπερβαίνοντας τη χρηστική διάσταση των μελετών. Εκκινεί από την ανάγκη και το όνειρο του Πελάτη τα οποία σχηματοποιεί σε πρόταση.

Η Οικοδομική Άδεια είναι η απαραίτητη διαδικασία δόμησης νόμιμου χώρου. Αποτελείται από ένα πλέγμα επιμέρους μελετών (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική κλπ.), οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις και Κανονισμούς.
Μετά την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά τη νομιμότητα των ακινήτων,  με τη θέσπιση της Βεβαίωσης Μηχανικού για κάθε μεταβίβαση (ακόμα και για ενοικίαση), οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην κατασκευή επιβάλλεται να καλύπτεται από νόμιμη Οικοδομική Άδεια. Με την ταυτότητα του κτηρίου να έχει ήδη θεσμοθετηθεί όλο το ιστορικό του ακινήτου…