Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4816595

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

xronodiagrammataΤο κόστος κατασκευής και ο χρόνος εκτέλεσης ενός Έργου αποτελούν καίριους παράγοντες για την επιτυχή διεκπεραίωσή του. Η Διέλιξις αντιλαμβανόμενη τη σημασία της σχέσεως χρόνου – κόστους επιτυγχάνει να συντάσσει και αν απαιτηθεί να εφαρμόζει πιστά τους συντεταγμένους προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα.